Sporurile care pot intra în calculul pensiei o iluzie pentru bugetari

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a introdus cu caracter de noutate mai multe principii privind modul de retribuire a personalului bugetar. Printre altele au fost reglementate categoriile de sporuri/indemnizații și altele asemenea pe care un angajat în sectorul bugetar le poate primi cu caracter permanent. Totuși, suma acestor beneficii nu poate depăși un procent de 30% din fondul de salarii.

Există astfel situații în care deși conform legii un salariat este îndreptățit să primească sporurile, aceste nu se vor regăsi în venituri decât în cuantum limitat și astfel unele ar fi acordate numai parțial sau deloc.

După cum este cunoscut, sporurile cu caracter permanent intră în calculul punctului de pensie. Cum în timpul carierei plata către bugetar a fost plafonată în limita procentului de 30% în mod corespunzător și contribuțiile către sistemul de pensii s-au redus corespunzător. Astfel, deși un drept conferit de lege este acordat, el nefiind achitat în totalitate nu va putea intra decât parțial la calculul pensiei născându-se pe drept cuvânt întrebarea: care a fost rostul acestor modificări? 

În condițiile în care un angajat în sistemul bugetar are dreptul să beneficieze de o pensie în care să fie luate în calcul toate sporurile cu caracter permanent cum se va calcula punctul de pensie a unui astfel de angajat ale cărui sporuri au fost plafonate, nu au fost puse efectiv în plată și implicit nu au fost achitate contribuțiile aferente în condițiile în care nu există nicio ierarhizare a sporurilor?

 Iata câteva probleme pe care nici guvernanții nu le pot rezolva pentru că nu le-au prevăzut și sunt consecința insuficientei consultări înainte de promovarea unei legi de importanță majoră pentru societatea românească.

Lasă un răspuns