De ce un Cadru de Acțiune Parlamentară PMP pentru Buzău

2020-2024?

 

După experiența celor patru ani în calitate de senator, a devenit din ce în ce mai clar pentru mine faptul că, oricât de mult aș fi dator să îmi exercit mandatul spre binele general, trebuie cu prioritate să fiu conectat și să și respect voința oamenilor care îi sunt cel mai aproape, buzoienii.

Plecând de la specificul județului Buzău, de la problemele de zi cu zi ale buzoienilor, s-a conturat concluzia certă că există inclusiv nevoia ca un pachet de legi să fie emis astfel încât să se plieze pe problemele locale specifice, să se aplece către nevoile efective ale dumneavoastră. Și acest lucru nu a fost suficient, pentru că problematicile, năzuințele, nevoile sunt diferite între mediul rural și cel urban. Trebuia conștientizat și trebuie în continuare că a emite legi doar cu un caracter general nu mai este suficient.

Astfel, pentru faptul că noi, buzoienii, avem potențial pe care alte zone din țară nu îl au, pentru că specificul satului buzoian este diferit de cel al orașului, am conceput cu ajutorul și împreună cu dumneavoastră un Cadru de Acțiune Parlamentară pentru Buzău 2020-2024 menit să asigure prin intervenții legislative țintite pe nevoile locale acele facilități pe care cetățenii le-au solicitat și le-au dorit.

Cadrul de Acțiune Parlamentară pentru Buzău 2020-2024 vizează pe de o parte modificări legislative pentru ca actualul cadru legal să devină flexibil și diferențiat în legătură cu nevoile efective ale mediului rural, pe de-o parte, și raportat la cerințele mediului urban, pe de altă parte. Trebuie amintit aici că un rol important în acest cadru de acțiune îl reprezintă proiectele de lege care să consacre proiecte pilot pentru Buzău, acesta fiind viitorul din punctul meu de vedere, aplicarea și implementarea acestora ținând efectiv de cum noi, cei de aici, ne implicăm.

Astfel, s-au conturat două direcții cu adresabilitate pe zona rurală și zona urbană, din care decurg Cadrul de Acțiune Parlamentară PMP pentru Buzăul Urban 2020-2024 Cadrul de Acțiune Parlamentară PMP pentru satele buzoiene 2020-2024 Cadrul de Acțiune Parlamentară PMP pentru satele buzoiene 2020-2024. Fiecare Cadru reunește 7 inițative reieșite atât din Programul de Guvernare PMP, cât și din propunerile pentru buzoieni și Buzău pe care PMP Buzău le-a creat împreună cu dumneavoastră prin procesul de consultare publică început în această vară. Din data de 6 decembrie 2020, odată cu alegerea reprezentanților PMP în Senat și Camera Deputaților, aceste inițiative vor deveni legi care să vă reprezinte, să vă susțină și să vă aducă ceea ce aveți cu adevărat nevoie.

 

Ce vă propune Cadrul de Acțiune Parlamentară PMP pentru Buzăul Urban 2020-2024?

 

 

1. Inițiativa pentru un PARLAMENT ECHILIBRAT și o ADMINISTRAȚIE ECHITABILĂ

 

 

 • reducem la 300 numărul de parlamentari și eliminăm pensiile speciale pentru politicieni
 • introducem Referendumul pentru împrumuturi mai mari de 5% din bugetul comunității
 • reintroducem cele 2 tururi de scrutin pentru alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene
 • introducem votul prin corespondență și votul electronic pentru toți românii și pentru toate tipurile de alegeri
 • introducem un control cetățenesc strict al deciziilor și activității parlamentare prin transparență totală și transformarea consultării publice în instrument obligatoriu pentru circuitul de decizie și legiferare
 • eliminăm sporul de doctorat pentru toate persoanele angajate în sistemul public, cu excepția celor care lucrează în domeniile învățământului, cercetării, culturii și sănătății
 • redactăm un Statut al Demnitarului cu standarde de etică și integritate obligatorii pentru persoanele care își depun candidatura, ori sunt numite în funcții în urma procesului electoral
 • propunem ca Avocatul Poporului să fie ales direct de români
 • introducem obligativitatea postării CV-urilor pe site-urile instituțiilor publice, pentru toate persoanele din sistemul public care ocupă funcții de conducere
 • instituim obligația legală ca toți angajații din instituțiile de stat să dea declarații pe proprie răspundere, prin care să-și asume, sub sancțiunea legii penale, faptul că actele de studii depuse la angajare sunt autentice
 • introducem obligativitatea postării CV-urilor pe site-urile instituțiilor publice, pentru toate persoanele din sistemul public care ocupă funcții de conducere
 • înființăm un Registru Național al Diplomelor în care să figureze toate diplomele de studii emise pe teritoriul României începând cu anul 1990, pentru învățământul liceal, universitar și postuniversitar, atât de stat, cât și privat

 

 

 

2. Inițiativa pentru PENTRU ASUMARE, PROTECȚIE ȘI DIALOG SOCIALE

 

 

 • reducem taxarea pe muncă și adoptăm obligativitatea aplicării unor salarii competitive
 • respectăm legislația privitoare la indexarea pensiilor cu rata inflației + 50% din creșterea nominală a salariului minim pe economie la începutul fiecărui an
 • reducem fiscalitatea pe forța de muncă- exodul buzoineilor în străinătate trebuie oprit printr-o ofertă de salarizare similară cu cea din UE
 • simplificăm birocrația pentru concediile medicale de îngrijire a copilului, care trebuie acordate și de medicul curant sau specialist al copilului, nu doar de medicii de familie
 • simplificăm legislația aplicabilă familiilor monoparentale pentru anumite acțiuni care necesită acordul ambilor părinți
 • decontăm servicii medicale psihologice gratuite pentru copiii ai căror părinţi au trecut printr-o procedură de divorţ
 • deblocăm legea adopției care stă stagnează în Parlamentului României
 • acordăm anual 5 zile libere (de concediu) pentru părinţii care îşi cresc singuri copiii
 • adoptăm o legislație de protecție și promovare pentru fiecare categorie socio-profesională și de vârstă
 • adoptăm o legislație de protecție și promovare pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora

 

 

 

 

3. Inițiativa pentru SĂNĂTATE și CALITATEA VIEȚII

 

 

 • creștem finanțarea sistemului de sănătate local și național pentru creșterea capacității de dezvoltare prin dotări corespunzătoare
 • finanțăm construcția de spitale noi din fonduri UE prin construirea unui spital regional în Buzău și a unei unități spitalicești
 • adoptăm legislația privitoare la serviciile medicale special dedicate bolnavilor cronici
 • adoptăm legislația privitoare la serviciile medicale special dedicate medicinei școlare
 • adoptăm legislația privitoare la serviciile medicale special dedicate persoanelor vârstnice
 • adoptăm legislația privitoare la serviciile medicale special dedicate persoanelor cu dizabilități
 • asigurăm instruirea și plata echitabilă a personalului medical, indiferent de nivel, specialitate și categorie
 • îmbunătățim legea Sănătății punând accent pe accesul la sănătate în mediul local, dezvoltarea sistemului de sănătate local și reprezentativitatea corectă a tuturor categoriilor de vârstă și sociale și profesionale
 • creștem capacitatea locală și națională de asigurare și furnizare de medicamente, precum și de producere a medicamentelor și vaccinurilor
 • acordăm suport special pentru dezvoltarea cercetării medicale
 • asigurăm obligativitatea transparenței totale și depolitizării sistemului de sănătate
 • decontăm toate vaccinurile (inclusiv a celor opționale) de către stat atât pentru copii, cât şi pentru adulţi, indiferent de nevoi, specific, vârstă și statut socio-profesional

 

4. Inițiativa pentru EDUCAȚIE și VIITOR

 

 

 

 • creștem finanțarea națională și locală pentru educație
 • digitalizăm învățământul pentru asigurarea unor servicii competitive și al accesului egal la educație și asigurăm gratuitatea infrastructurii tehnologice necesare copiilor și cadrelor didactice adoptăm obligativitatea creșterii numărului de creșe, grădinițe și after-school-uri prin subvenționare și parteneriate public-private pentru asigurarea accesului gratuit la educație al tuturor copiilor, indiferent de condiția socială
 • asigurăm obligativitatea transportului gratuit 
 • introducem un buget special pentru dezvoltarea infrastructurii școlare
 • instituim legislație de protecție a copilului și familiei pentru reducerea abandonului școlar
 • asigurăm revigorarea și dezvoltarea învățământului profesional (școlile de meserii)
 • introducem obligativitatea unei programe școlare adaptată nevoilor sociale și ale forței de muncă specifice județului Buzău
 • depolitizăm sistemul de educație 
 • asigurăm salarizare corectă la toate nivelurile și tipurile de învățământ
 • asigurăm reprezentarea echitabilă și sprijinul necesar copiilor cu nevoi speciale și familiilor acestora
 • alocăm o sumă fixă egală cu salariul mediu net pe economie pentru fiecare nou–născut
 • asigurăm o legislație care să susțină performanța în educație pentru copii și cadrele didactice
 • asigurăm obligativitatea creării și dezvoltării de baze sportive pentru copii și baze sportive modernizate la standarde internaționale pentru loturile naționale
 • creăm și dezvoltăm cluburi sportive și de știință care să își desfășoare activitatea în parteneriat direct cu unitățile de învățământ
 • adoptăm legislația de susținere a creării de sere în fiecare unitate de învățământ 
 • înființăm un Minister pentru Digitalizare, Inovare și Inteligență Artificială cu reprezentativitate pe fiecare județ
 • creăm un Centru de inovare digitală specializat pe inteligență artificială

 

 

5. Inițiativa pentru PATRIMONIU și IDENTITATE

 

 

 

 • oprim tăierile ilegale și iraționale de păduri
 • promovăm limba română ca principal element identitar
 • promovăm și cultivăm valorile, tradițiile cultural-spirituale și reperele de identitate națională
 • respectăm și protejăm diversitatea
 • milităm pentru reîntregirea țării și înființăm un Minister pentru Relația cu Republica Moldova
 • susținem românii din străinătate pentru a nu fi excluși din corpul națiunii române
 • promovăm și cultivăm performanța și competența în toate domeniile de activitate și exprimare națională
 • creștem alocarea bugetară pentru Cultură și Culte la 1,5% din PIB

 

 

 

6. Inițiativa pentru JUSTIȚIE, SIGURANȚĂ și SERVICII PUBLICE

 

 • adoptăm o lege specială Anti-Clan pentru combaterea criminalității organizate, a traficului de persoane, a spălării banilor și a cerșetoriei organizate
 • susținem construirea unor mecanisme de acţiune eficientă împotriva fenomenului fake news şi stoparea ingerințelor unor entități statale ostile României în zona de internet românească
 • securizăm toate site-urilor instituțiilor din România
 • adaptăm legislația românească la piaţa unică digitală europeană
 • depolitizăm ANCOM prin modificarea legislației care reglementează funcționarea instituției
 • revizuim legile justiției, ținând seama pe deplin de recomandările formulate în cadrul MCV, precum și de recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO și redeschidem procesul de revizuire a Codului penal și a Codului de procedură penală
 • desființăm Secția Specială
 • susținem interoperabilitatea sistemelor informatice e-guvernare tip 2.0 și dezvoltarea cloud computing-ului guvernamental
 • stabilim un mandat clar pentru DNA de a continua efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în materie de corupție
 • respectăm avizele Consiliului Superior al Magistraturii la numirea în posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupă posturi de conducere
 • adoptăm criterii obiective pentru luarea și motivarea deciziilor de ridicarea imunității parlamentarilor pentru a se asigura că imunitatea nu este folosită pentru a evita cercetarea și urmărirea penală a infracțiunilor de corupție și limităm imunitatea miniștrilor la perioada mandatului
 • depolitizăm CCR

 

 

7.Inițiativa pentru ECONOMIE, DEZVOLTARE și NIVELUL DE TRAI

 

 

 • adoptăm o lege specială dedicată nevoilor și revenirii economice pentru județul Buzău
 • adoptăm o lege specială dedicată nevoilor și revenirii agriculturii și producătorilor locali din județul Buzău
 • asigurăm subvenții egale pentru fermierii români şi cei din celelalte ţări ale UE
 • reducem fiscalitatea și asigurăm mai multă predictibilitate pentru firme adaptat pe nevoile și specificul fiecărui domeniu de activitate
 • introducem măsuri speciale de stimulare a start-up-urilor din județul Buzău
 • asigurăm baza legală pentru digitalizarea tuturor structurilor economice de stat și private în vederea facilitării serviciilor și dezvoltării tuturor sectoarelor economiei
 • reducem birocrația în relația stat- partenerii economici, indiferent de domeniul și tipul de activitate, precum și de mărime
 • alocăm suport special pentru angajatori și relația angajator- angajat în vederea stimuării economice, fiscale și a forței de muncă
 • adoptăm legea de susținere a tuturor agentilor economici locali afectați de pandemie din fonduri publice dedicate și fonduri europene nerambursabile
 • adoptăm cadrul legislativ pentru susținerea tuturor agenților economici locali în vederea accesării fondurilor europene necesare
 • reducem termenele de evaluare a proiectelor pe fonduri structurale la maxim 3 luni de la depunere
 • simplificăm birocrația şi reducem numărul hârtiilor necesare pentru accesarea programelor pe fonduri europene
 • eliminăm taxele pentru spațiile în care își desfășoară activitatea hotelurile, restaurantele, cafenelele. Impozit 0 pentru perioada 2020-2021 și reducem taxele pentru personalul angajat în HoReCa
 • creăm un sistem de fiscalitate special încurajării firmelor locale, indiferent de mărime, tip sau domeniul de activitate
 • adoptăm legea redevențele care să oblige companiile să furnizeze gazul natural la un preţ preferențial consumatorilor casnici sau industriali din România
 • stimulăm crearea de noi locuri de muncă adaptate nevoilor și specificiului județului prin modificarea politicii de fiscalitate și acordarea de suport special tuturor acelor buzoieni care muncesc în localitatea lor natală
 • introducem obligativitatea investițiilor pentru extinderea rețelei de gaze la nivel local și, prin urmare, și național
 • acordăm sprijin prin granturi şi fiscalitate scăzută pentru agricultura ecologică
 • asigurăm decolmatarea canalelor de irigații, repararea sistemelor de pompare, achiziția de sisteme fixe și mobile de irigații şi oferirea gratuită a apei fermierilor
 • construim centre de colectare legume, fructe și zarzavaturi în toate zonele și bazinele de referință din județul Buzău
 • asigurăm extinderea ajutorul de minimis tuturor producătorilor locali
 • implementăm programul „Primul solar” prin care să se acorde granturi guvernamentale celor care vor să-şi construiască o fermă
 • asigurăm crearea și dezvoltarea cadrului de finanțare pentru renovarea locuințelor în vederea dezvoltării eficienței energetice a acestora
 • asigurăm sistemul de amplasare de panouri solare pentru fiecare casă și fiecare ansamblu de locuințe
 • implementăm reforme fiscale pentru eliminarea subvențiilor pentru combustibilii fosili și stimularea producției de energie regenerabilă din surse alternative precum panouri fotovoltaice, instalații eoliene, procesarea gunoiului menajere
 • implementăm sistemul de construire a stațiilor de epurare în fiecare localitate a județului şi desemnarea unor situri speciale pentru realizarea unor gropi de gunoi ecologice
 • revigorăm industria apei prin modificarea legii resurselor hidrominerale, astfel încât apa minerală să fie la un preţ mic şi prin garantarea calității crescute a apei livrate la robinet
 • dezvoltăm infrastructura de utilități și de transport, indiferent de tip, pe baze fiscale care să asigure accesul egalitar și neîmpovărător

 

 

Ce vă propune Cadrul de Acțiune Parlamentară PMP pentru satele buzoiene 2020-2024?

 

În Buzău, sunt 82 de comune și 475 de sate. În total, aproape 60% din populația Buzăului trăiește în mediul rural. Zeci de mii de vieți și destine pentru care timpul pare că a stat în loc. Satele buzoiene au devenit pustii. Sărăcia este la ea acasă. Vocea dumneavoastră nu se face auzită! Iar cei care ar trebui să vă reprezinte uită că veșnicia a-nceput la sate. Țara românească este țara noastră, a tuturor! Diferențele, inegalitatea și nedreptatea trebuie să înceteze odată cu alegerea noului Parlament. De aceea, pentru satele buzoiene, am pregătit următoarele măsuri dedicate:

 

1. Inițiativa pentru un PARLAMENT ECHILIBRAT și o ADMINISTRAȚIE ECHITABILĂ pentru toți

 

 

 

În 2009, ați votat pentru ca Parlamentul României să aibă 300 de deputați și senatori, iar votul nu vi s-a luat în calcul. Au trecut 11 ani de atunci, iar situația a rămas neschimbată. Excesul de parlamentari nu ne reprezintă și nu ne ajută cu nimic. Acum, avem ocazia unică de care este nevoie să profităm. Parlamentul și parlamentarii români trebuie:

 • să fie compus din 300 de parlamentari
 • să aibă un control mai strict din partea cetățenilor
 • să dovedească activitatea prin transparență și consultare cu cetățenii
 • să beneficieze de aceleași drepturi ca ale tuturor celorlalți români
 • să răspundă pentru fiecare lege și decizie luată

2. Inițiativa pentru PENTRU ASUMARE, PROTECȚIE ȘI DIALOG SOCIALE în satele buzoiene

 

 

 

 

Diferențele uriașe care există între sat și oraș nu au fost niciodată luate în calcul. Lipsa unor măsuri și a unor legi special dedicate care să țină cont de nevoile satelor au făcut ca mediul rural să decadă și să ajungă la limita sărăciei. O nedreptate uriașă care a distrus și va continua să distrugă sate și vieți întregi până când parlamentarii nu vor înțelege că satul românesc și cetățenii săi au nevoie să nu li se mai aplice aceeași unitate de măsură cu a celor de la oraș. Satele buzoiene trebuie să aibă:

 • tichetul de compensație și incluziune socială
 • cuponul de ocrotire a familiei voucherul de protecție a generațiilor de la sate
 • alocații speciale pentru copiii de la sate
 • tichetul pentru tinerele mame de la sate
 • cuponul de protecție a șomerilor de la sate
 • voucherul economic 
 • tichetul de natalitate

 

3. Inițiativa pentru SĂNĂTATE și CALITATEA VIEȚII în satele buzoiene

 

 

 

Pandemia a arătat acum, mai mult ca oricând, ce înseamnă 31 de ani de nepăsare pentru sănătatea oamenilor de la țară. Aici, unde, oamenii mor cu zile. Nu au bani pentru tratamente, îngrijiri, nu au spații medicale, nu au specialiști. Calitatea vieții este doar o promisiune repetată, dar niciodată concretizată. De aceea, și aici, este nevoie de măsuri care să fie special gândite și aplicate pentru mediul rural, care să vizeze următoarele:

 • dispensare medicale în fiecare comună dotate cu toate echipamentele moderne de uz general
 • stimularea cadrelor medicale din mediul rural
 • centre de asistență socială și terapie în fiecare comună
 • cupon de suport pentru bolnavii cronici din mediul rural
 • centre de asistență și terapie pentru persoanele cu dizabilități în fiecare comună
 • serviciu și rețea de urgență medicală în fiecare comună
 • reformarea sistemului de suport și asistență pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de vârstă, în funcție de specificul nevoilor din mediul rural
 • asistență permanentă pentru sănătate mintală și emoțională în fiecare comună
 • serviciu medical și de asistență medicală mobil pentru persoanele vârstnice, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități

 

4. Inițiativa pentru EDUCAȚIE și VIITOR în satele buzoiene

 

 

 

Pentru un copil care suferă de foame, nu are curent electric și îi îngheață mâinile de frig, care se uită la familia lui șomeră sau care muncește de dimineață până seara pentru o sumă care de-abia îi ajunge pentru supraviețuire, este imposibil să își clădească un drum în viață. Iar dacă adăugăm și educația online, făcută fără dotările și pregătirea necesară, avem în față un dezastru a zeci de mii de copii fără niciun viitor. Din nou, satul are nevoie și trebuie tratat diferit prin măsuri speciale care să vizeze aceste aspecte principale:

 • voucher de eliminare a abandonului școlar din mediul rural
 • reforma sistemului de burse școlare și sociale
 • asigurarea gratuită a echipamentelor școlare atât pentru învățământul de la clasă cât și pentru cel online, cât și al accesului nelimitat și gratuit a rețeaua de internet
 • clase și ateliere de pregătire academică suplimentară în vederea examenelor naționale
 • stimularea elevilor talentați prin tichete speciale de îndrumare și formare
 • înființarea de școli de meserii pe profilul specific economic al comunelor
 • unități de învățământ dotate cu spații corespunzătoare pentru dezvoltarea personală și starea de bine a copilului
 • cabinete de îndrumare, consiliere și formare profesională în fiecare unitate de învățământ
 • stimularea cadrelor didactice din învățământul rural
 • cabinete medicale și stomatologice în fiecare unitate de învățământ
 • cupoane de suport pentru liceenii și studenții din mediul rural

 

5. Inițiativa pentru ȚARĂ, CREDINȚĂ și IDENTITATE RURALĂ

 

 

 

Satul românesc este locul din care pornește tradiția noastră, a tuturor. Cea care este bază a culturii și civilizației noastre ca neam. Din satele românești, s-au ridicat gânditorii, în ele s-au scris primele file de istorie și, tot din ele, s-au dezvoltat mai apoi orașele. În satul românesc, poporul român și-a aflat credința și tot acolo se păstrează și trebuie să se păstreze acel sâmbure esențial care oferă identitatea unui popor. De aceea, orice reprezentant al României și al românilor este dator să cultive satul românesc, să îl ocrotească și să-l ridice la adevărata valoare prin:

 • pachete speciale de susținere și îndrumare pentru ca toți românii din mediul rural nevoiți să plece din țară să se poată întoarce într-un mediu lucrativ, sigur și prosper
 • pachete speciale de susținere a copiilor din mediul rural ai căror părinți au fost nevoiți să plece pentru a munci în străinătate
 • crearea voucherului cultural și de tradiție
 • ocrotirea, dezvoltarea și modernizarea unor centre cultural-artistice în fiecare comună

 

6. Inițiativa pentru SIGURANȚĂ și SERVICII PUBLICE în satele buzoiene

 

 

 

 

În anul 2020, am ajuns ca fiecare discuție să înceapă cu faptul ca nu avem utilități. Că încă sunt atât de multe sate în care asfaltul lipsește. Că administrațiile ne ignoră. Că nu putem participa în niciun fel la procesul de luare a deciziilor. Că nu suntem corect informați. Toate acestea într-un secol în care este absolut banal ca oricine care este plătit pentru administrarea unei comunități să poată asigura pentru cetățenii acesteia o rețea funcțională de apă, gaze, energie electrică sau un drum asfaltat. Oferirea serviciilor de utilități și asfaltarea unui drum nu este și nu mai trebuie să fie un apanaj sau o realizare deosebită pentru care cetățenii să fie etern recunoscători. Pentru care cetățenii trebuie să se lupte, să se roage sau să se simtă datori să voteze. Toate acestea sunt parte a unui serviciu public ce revine în mod firesc ca sarcină și obligație pentru orice ales și pentru care nimeni dintre dumneavoastră nu trebuie să se simtă obligat cu nimic.

Toate acestea sunt și trebuie să devină normalități, aspecte de bun-simț, nu favoruri acordate de cei pe care îi alegeți. De aceea, propunem:

 • asigurarea obligatorie, complet gratuită și de urgență a racordării la toate utilitățile pentru locuitorii din mediul rural
 • asigurarea gratuită a unui sistem de energie alternativă prin panouri fotovoltaice
 • asigurarea unei corelări eficiente și pe deplin funcționale între administrația publică locală și cea națională
 • integrarea cetățenilor din mediul rural în procesul de consultare și luare a deciziilor în administrarea comunităților lor
 • asigurarea transparenței în administrațiile publice locale
 • pregătirea populației pentru procesul de digitalizare administrativă în vederea facilitării pentru aceștia a tuturor serviciilor de care au nevoie
 • digitalizarea administrativă
 • reformarea sistemului de taxe și impozite prin diferențierea necesarului și caracteristicilor mediului rural

 

7. Inițiativa pentru NIVELUL DE TRAI în satele buzoiene

 

 

 

 

 

 

În mediul rural, există un cerc vicios, care nu face altceva decât să conducă la adâncirea sărăciei și a imposibilităților. Investițiile lipsesc. Fapt care conduce la lipsa locurilor de muncă. Suportul pentru afacerile locale, pentru producție și agricultură lipsește și el cu desăvârșire. Fapt care, evident, conduce (din nou!!) la 0 locuri de muncă și părăsirea în masă a comunităților. Fondurile europene nu se pot accesa, atât timp cât oamenii nu beneficiază de îndrumare și sprijin. Buzăul, un județ cu tradiție și posibilități în zona agricolă, de producție și logistică, a ajuns să fie primul loc pe țară la numărul de șomeri. Deși posibilități există. Satele buzoiene pot deveni adevărate centre comerciale care să asigure bunăstarea locuitorilor lor. Prin urmare, în acest sens, vă prezentăm următoarele inițiative ce vor deveni legi:

 • crearea centrelor de consultanță rurală pentru îndrumare, creare și implementare gratuite a fondurilor europene pentru întreprinzătorii și cetățenii din mediul rural
 • crearea, dotarea și modernizarea de piețe intercomunale și zonale pentru producătorii rurali
 • crearea de centre de desfacere a produselor agricultorilor și producătorilor rurali
 • crearea de centre regionale și intercomunale de susținere a producției rurale
 • facilități speciale acordate tuturor antreprenorilor, întreprinzătorilor și producătorilor locali
 • vouchere de suport pentru angajatorii din mediul rural
 • vouchere de suport pentru angajații din mediul rural
 • centre de orientare, formare și reconversie profesională pentru locuitorii din mediul rural
 • vouchere pentru demararea de investiții pentru agricultorii, producătorii și întreprinzătorii rurali
 • crearea de centre de consultanta gratuită rurală pentru agricultorii, producătorii și întreprinzătorii rurali