Senator ales in Circumscripţia electorală nr.10 Buzău în data de 11.12.2016 validat la data de 21.12.2016

Prezența în Comisiile permanente ale Senatului:

 • Membru Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
 • Presedinte Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități
 • Membru Comisia pentru muncă, familie și protecție socială
 • Membru Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională

Prezența în Comisiile comune ale Senatului și Camerei Deputaților:

 • Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe

Prezența în Comisii speciale:

 • Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistemtizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției
 • Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materie electorală

Aderarea la Grupurile de prietenie cu Parlamentul altor state:

 • Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia
 • Grupul parlamentar de prietenie cu Costa Rica
 • Grupul parlamentar de prietenie cu Franța

INIȚIATIVE LEGISLATIVE:

 1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Propunere legislativă pentru completarea art.90 alin.(1) din Legea audiovizualului nr.504/2002
 3. Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 5. Propunere legislativă pentru modificarea art.94 alin.(2) lit.a) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi pentru completarea art.51 din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 6. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 4 mai ca Ziua națională a medierii și mediatorilor
 7. Propunere legislativă privind unele măsuri privind buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din anul 2020
 8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
 9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr.335/2007
 10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
 11. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 12. Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog
 13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
 14. Propunere legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
 15. Propunere legislativă privind completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare
 18. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 19. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor
 20. Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
 21. Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei
 22. Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei
 23. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
 24. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
 25. Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 26. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 27. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
 28. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(2) de la art.391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 29. Propunere legislativă pentru modificarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
 30. Propunere legislativă privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România şi OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 31. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 32. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi a altor acte normative
 33. Propunere legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr.104/2016
 34. Propunere legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor
 35. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi
 36. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
 37. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
 38. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare
 39. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale – Republicare
 40. Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei nr.114/1996
 41. Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de sănătate premedicale desfăşurate de către grupuri organizate în mod juridic pe teritoriul naţional al României
 42. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 540 din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările următoare
 43. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
 44. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 45. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
 46. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, şi pentru completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
 47. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 48. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 49. Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 50. Propunere legislativă privind întreţinerea animalelor de serviciu scoase din funcţiune şi care au aparţinut instituţiilor şi structurilor publice din România
 51. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 52. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 53. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 54. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 55. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 56. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 57. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990
 58. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
 59. Propunere legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 60. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
 61. Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
 62. Propunere legislativă pentru modificarea art.16, litera b) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 63. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
 64. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 65. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
 66. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană
 67. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană
 68. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare lapte în zona montană
 69. Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor
 70. Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţată Românească şi Brună
 71. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 72. Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 73. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 74. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
 75. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
 76. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.4 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 77. Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
 78. Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 79. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii
 80. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
 81. Propunere legislativă privind protejarea agriculturii şi zootehniei în România
 82. Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 83. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 84. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
 85. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 86. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 87. Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 mai – Ziua ardelenilor
 88. Propunere legislativă pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii
 89. Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş „AUTOSTRADA UNIRII”
 90. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura Civilă
 91. Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
 92. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 93. Propunere legislativă privind completarea art.281 alineatul 1 litera f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 94. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
 95. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 96. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
 97. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 98. Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

INTERPELĂRI:

 1. Cercetarea și testarea vaccinului anti-COVID într-o țară în care producția autohtonă de medicamente și cercetările medicale au fost distruse.
 2. Unde este județul Buzău pe harta intereselor Guvernului față de unitățile sanitare?!
 3. Sănătatea și siguranța sanitară în procesul de învățământ, acest Labirint al lui Pan creat de Ministerul Sănătății sau gluma tristă numită Normele de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna Și recreerea copiilor și tinerilor.
 4. Ministerul are în vedere modificări ale Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală în vederea implementării unui termen în care organul fiscal poate emite decizii de impunere de regularizare și dacă emiterea cu întârziere mai poate fi purtătoare de accesorii?
 5. Cum se va putea elimina arbitrariul și posibilitatea emiterii unor regulamente restrictive privind mobilitatea temporară sau definitivă a studenților?
 6. Are ministerul în vedere stimularea diversificării ofertelor turistice pe diverse ramuri cum sunt cele legate de gastronomie, de afaceri și care este strategia de revigorare a turismului balnear?
 7. Ministerul are în vedere schimbarea regulilor privind înscrierea la școli după criteriul domiciliului părinților?
 8. Centre de tratament pentru adicții (alcool, droguri)
 9. Există la nivelul ministerului studii care să privească compatibilizarea programelor cu cerințele de pe piața muncii?
 10. Care este strategia pe termen scurt și mediu și care sunt măsurile ce trebuie imediat implementate pentru dezvoltarea învățământului dual în România?
 11. Acordarea voucherelor de vacanță către toți salariații
 12. Măsurile de reducere a cheltuielilor consemnate în documentul transmis de Guvern către UE în legătură cu bugetul pe anul 2019 sunt obligatorii pentru România sau nu?
 13. La nivelul județului Buzău, pe fiecare administrație fiscală în parte, care este stadiul anulării sumelor stabilite prin Legea 29/2018, care este intervalul de timp în care aceste sume vor fi anulate pentru toți contribualii aflați în această situație și care a fost motivul pentru care până la acest moment nu s-a finalizat procedura de anulare?
 14. Care este strategia de marketing și reclama în domeniu pe care o are ministerul în vedere pentru promovarea sectorului turistic din România?
 15. Are ministerul pregătite modificări ale Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă?
 16. Care sunt ordinele de ministru care nu au fost publicate în Monitorul Oficial și care vizează implementarea unor proceduri interne și vizează relația cu contribuabilul?
 17. Este posibilă suplimentarea finanțării cu până la 6% din PIB pentru învățământ în anii următori pentru a avea performanță în acest sistem?
 18. Care sunt perspectivele de sprijin în vederea dezvoltării micilor companii care în acest moment se bazează exclusiv pe piața internă, pe consumatorul român?
 19. Care sunt măsurile concrete adoptate de minister în vederea diminuării exodului forței de muncă calificate și care este strategia privind atragerea pe piața de muncă internă a cetățenilor români aflați la muncă în alte țări ale UE?
 20. Alternative sisteme de impozitare
 21. În baza cărui act normativ public sau intern pot fi elevii îndrumați la evenimente în timpul orelor de curs, fără recuperare ulterioară, cum s-a realizat protecția integrității corporale și a sănătății copiilor pe parcursul evenimentului organizat la Buzău
 22. Care vor fi măsurile luate de minister în această privință având în vedere cele impuse de regulile interne ale GRECO?
 23. Care sunt cerințele de calitate vizate de autoritatea competentă la evaluarea entităților SAL din România?
 24. În baza cărui studiu de impact (care să indice prioritizarea creşterii numărului de locuri pe profile solicitate de economia românească) s-au luat măsurile de reducere a numărului de locuri în anumite universităţi?
 25. Care sunt planurile de prevenţie a alunecărilor de teren în judeţul Buzău, când au fost reactualizate şi dacă s-au luat măsuri pentru prevenirea acestui fenomen?
 26. Care sunt şansele ca România să devină hub de energie pentru gazele din Marea Neagră în viitor şi în ce măsură există o strategie privind extinderea către populaţie a unei reţele conectate la această conductă în condiţiile unei confirmate crize a lemnului de foc şi a lipsei de alternative pentru românii din zonele de câmpie? În ce măsură apropierea traseului conductei BRUA de judeţul Buzău creează oportunitatea extinderii reţelei de transport către acest judeţ şi conectarea populaţiei la gaze?
 27. S-a realizat evaluarea/reevaluarea entităţilor SAL din România?
 28. Care sunt priorităţile instituţiei în vederea debirocratizării modului în care se poate obţine alocaţia de stat pentru copii?
 29. Care sunt modificările apărute privind riscul de sărăcie în rândul şomerilor şi al angajaţilor după intrarea în vigoare a Legii 153/2017 şi a legislaţiei privind transferul contribuţiilor de la angajator la angajat comparativ cu perioada anterioară intrării în vigoare a actelor normative menţionate?
 30. Care este nivelul pentru care există riscul reimpunerii vizelor pentru români în Canada?
 31. Ungaria sprijină candidatura României la OCDE şi care sunt condiţiile?
 32. Cum se va calcula punctul de pensie al unei persoane ce a fost angajată în sectorul bugetar, în condiţiile în care sporurile cu caracter permanent au fost plafonate?
 33. Eliberarea certificatului de “Luptător cu Rol Determinant”
 34. Care este strategia de viitor a ministerului în privinţa adaptării cadrului legal privind atestarea staţiunilor turistice de interes naţional şi local?
 35. Măsuri preconizate pentru stimularea mediului antreprenorial
 36. Ministerul are în vedere abilitatea mediatorilor profesionişti în rezolvarea posibilelor conflicte colective de muncă ce pot fi generate de negocierile iniţiate în baza OUG 82/2017?
 37. Evaluarea/reevaluarea entităţilor SAL din România
 38. Propunerile din proiectul de LEGE privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor de modificare a articolului 67 din Legea 192/2006 o sursă de încălcare a liberei alegeri a unui mediator
 39. Măsuri legislative preconizate de minister pentru rezolvarea crizei forţei de muncă
 40. Neaplicarea programului “Masă caldă în şcoală” în toate instituţiile de învăţământ menţine rata ridicată de abandon şcolar
 41. Creșterea Robor – pericol pentru românii împrumutați
 42. Legea educaţiei în Ucraina
 43. Ajutoarele sociale – factor generator al lipsei forţei de muncă
 44. Baza legală de poprire a sumelor provenite din partea familiei de pe cardurile deţinuţilor pentru executările silite în baza titlurilor executorii ale ANAF

INTERPELĂRI ADRESATE PRIMULUI MINISTRU:

 1. Care este strategia națională în vederea stopării fenomenului migrației și care sunt rezultatele până în prezent?
 2. Care au fost criteriile după care s-a ales pragul de 1000 de euro, cum a fost calculat acesta și pe baza căror rațiuni de ordin legislativ?
 3. În ce măsură Guvernul poate aloca din fondul de rezervă sume pentru prestaţiile ce ar trebui efectuate în vederea instalării unor poduri de pontoane paralele cu podul de la Mărăcineni?
 4. Care sunt măsurile ce urmează să fie implementate în vederea reducerii decalajului între exporturi şi importuri în vederea echilibrării deficitului?
 5. Care este strategia şi care sunt măsurile legislative pe care România le poate adopta în contextul în care poziţia geostrategică privind zăcămintele de gaze naturale din Marea Neagră ne avantajează în mod direct?
 6. În ce măsură proiectul de lege privind aprobarea bugetului pe anul 2018 are în vedere și Recomandarea Consiliului de a se corecta abaterea semnificativă constatată de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii obiectivului bugetar pe termen mediu, în România –COM 802 final adoptată în data de 22.11.2017
 7. Oficiul de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă nu este înfiinţat de 6 ani deşi Guvernul trebuia sa-l înfiinţeze în 90 de zile
 8. Intervalul de timp în care se va emite Hotărârea de Guvern privind aplicarea articolului 22 din Legea salarizării unitare

 

ÎNTREBĂRI:

 1. Care este motivul împrumuturilor continue ale României?
 2. Asistența medicală comunitară – între vorbe și planuri mărețe și realitatea deplorabilă
 3. Agricultura românească, între calamitățile naturale și calamitățile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 4. Între ministerul Sănătății și cel al Educației, cine este responsabilul pentru incapacitatea desfășurării actului de învățământ?
 5. Când se va prezenta versiunea actualizată a viziunii sistemice care să aibă în cuprinsul ei și geografia ca materie pentru bacalaureat?
 6. Aveți în vedere ca în viitor să fie prevăzut în programul Rabla măsuri diferențiate și stimulente pe linia renunțării la mașinile pe motorină în favoarea celor cu motoare pe benzină?
 7. Există date privind comercianții online din România care oferă un link accesibil către o platformă SOL?
 8. Care este durata medie de soluționare a cererilor de rambursare de TVA pe anul 2018 și dacă în lunile octombrie 2018 și ianuarie 2019 au existat depășiri ale perioadei de rambursare?
 9. Câte litigii a soluționat departamentul SAL din cadrul ANPC în România?
 10. Înzestrarea Armatei Române
 11. Protocolul nr.16 la Convenție
 12. Migrația românilor în alte state europene
 13. România a înregistrat o creștere accentuată a insolvenței comerciale
 14. În urma declarației comune a miniștrilor turismului din regiunea Dunării care recomandă promovarea comună care este strategia de promovare a turismului și culturii românești din cadrul acesteia, cum se va realiza acest proces comun de promovare și care sunt rezultatele urmărite?
 15. Funcționarea defectuoasă a sistemului informatic aferent cardului de sănătate
 16. Semnal de alarmă tras de producătorii români de medicamente cu privire la taxa clawback
 17. Măsuri pentru combaterea infecțiilor intraspitalicești
 18. Precizări în privința declarațiilor privitoare la supradimensionarea administrativă din ministere
 19. Există documente emise de Comisia Europeană sau alte organisme europene care să facă referire la subiectul Legii 132/2017?
 20. Combaterea fenomenului de hărțuire (cyberbulling) în mediul online
 21. Combaterea muncii la negru
 22. La nivelul ministerului există o statistică privind respectarea și gradul de conformare la prevederile Ordinului 1955/199 5, ce măsuri s-au luat și cum sunt verificate unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor în privința respectării prevederilor actului normativ sus menționat?
 23. Rata abandonului școlar în creștere
 24. În contextul desemnării ca entitate SAL a departamentului specializat al ANPC, în caz de nerezolvare a litigiului, rămâne competent ANPC pentru aplicarea de sancțiuni comerciantului?
 25. În contextul în care se menține un procent ridicat dintre angajații din sectorul privat care, în continuare, suferă în urma modificărilor legislative privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, care este strategia ministerului pentru a rezolva această problemă?
 26. Care este stadiul achiziției de ambulanțe, dacă pentru Buzău s-a făcut analiza parcului auto și când vor fi eliberate primele ambulanțe noi?
 27. În ce măsură sunt bine controlate și studiate, în vederea prezentării către elevi, informațiile din preceptele biblice pentru a nu constitui prin modul de transmitere, prin ele însele, forme de abuz emoțional asupra copiilor?
 28. Care este intervalul de timp în care se vor primi despăgubirile pentru efectivele de porcine euthanasiate, care este nivelul despăgubirilor pentru aceste efecte și cum își vor putea acoperi întreprinzătorii profitul nerealizat?
 29. Care sunt măsurile fiscale ce urmează a fi adoptate astfel încât rata inflației să capete un trend descendent în următoarele 6 luni?
 30. Care este strategia de publicitate pentru turismul românesc în anul 2018 și ce măsuri sunt preconizate pentru a ridica notorietatea în domeniu a unor zone încă neconsacrate în totalitate precum Valea Buzăului?
 31. Care este poziția ministerului raportat la solicitarea de apărare a sistemului judiciar legată de afirmațiile publice făcute de unii lideri politici cu ocazia mitingului din 09.06.2018?
 32. În ce măsură agricultorii din România vor putea realiza produse competitive la nivel de prețuri cu cele ale altor producători din țările comunitare în condițiile reducerii plăților directe așa cum se preconizează în viitorul exercițiu bugetar și cum va compensa România lipsa acestui sprijin?
 33. Care este gradul de absorbție a fondurilor în actualul exercițiu financiar și care sunt perspectivele ca toate fondurile disponibile la acest moment să fie atrase din programele Erasmus?
 34. Care sunt sumele accesate de România în domeniul dezvoltării spațiului european de justiție bazat pe statul de drept și care sunt proiectele în derulare în actualul exercițiu financiar?
 35. Îmbunătățiri activitate ambasade – sprijinul românilor de pretutindeni
 36. Măsuri de stimulare creștere competitivitate fermierilor români, stimula producția internă de carne de porc în detrimentul importurilor
 37. Care este strategia ministerului pe problematica privind producția ecologică și care sunt facilitățile pe care fermierul român le poate primi în acest context?
 38. Ministerul are în vedere o strategie de atragere a forței de muncă în agricultură și de stimulare a acestei forțe de muncă?
 39. România este pregătită pentru eventuale acte de violență sau terorism împotriva cetățenilor săi aflați în alte țări sau pe teritoriul național?
 40. Ministerul a declanșat o anchetă în legătură cu aspectele sesizate , care sunt rezultatele și ce măsuri se vor lua în cazul în care naționala va fi exclusă de la Cupa Mondială de Rugby?
 41. La nivelul ministerului există o delimitare sau un prag privind nivelul angajărilor pe fiecare sector de activitate și dacă s-au realizat studii privind necesarul de personal pe fiecare sector?
 42. Care sunt măsurile vizate pentru anul 2018 în ceea ce privește persoanele subocupate?
 43. Care sunt perspectivele ca în dotarea Forțelor Navale să intre un submarin nou și dacă există posibilitatea ca submarinul Delfinul să poată deveni operațional?
 44. Care sunt cauzele care au determinat scăderea veniturilor fiscale raportat la perioada similară a anului trecut?
 45. Care sunt avantajele României în privința schimbării obiectivului de politică externă pe subiectul mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim?
 46. Există studii care să ateste care sunt domeniile prioritare din economie ce necesită studii superioare unde ar trebui ca forța de muncă să fie calificată?
 47. Criteriile de alegere a pragului de 1000 euro, modalitatea de calcul și baza legislativă de aplicare
 48. Cum se realizează efectiv protecția în vederea prevenirii importului de vinuri falsificate, cât și împotriva producției interne?
 49. Există studii și date care să arate motivele emigrării românilor în afara granițelor țării și care sunt acestea?
 50. Care este strategia de viitor a ministerului în direcția relațiilor cu Republica Moldova?
 51. Care este statutul actual al stadioanelor din cadrul fostelor întreprinderi dinainte de 1989 și care este strategia ministerului în vederea redării în circuitul sportiv a acestora?
 52. Care este stadiul achiziției de ambulanțe pentru Buzău și când vor fi livrate primele ambulanțe noi?
 53. În ce măsură este calculat corect nivelul de poluare al fiecărui autoturism și dacă în modalitatea de calcul a taxei viitoare se va lua în seamă și numărul de kilometrii parcurși anual?
 54. Ce solicitări pentru autorizații și avize au existat, cine a formulat solicitările și când au fost emise documentele care permiteau tăierea unui număr mare de copaci pe teritoriul Municipiului Buzău?
 55. Care sunt măsurile fiscale pe care ministrul le are în vedere pentru diminuarea fenomenului inflaționist, știut fiind că rata din luna februarie 2018 este cea mai ridicată din anul 2013 până în prezent?
 56. Care este situația la zi privind localitățile din județul Buzău în privința accesării fondurilor privind cadastrul general?
 57. Se justifică cheltuirea unor sume ridicate de administrațiile publice pentru plata artiștilor la evenimente și care este eficiența?
 58. Se are în vedere reprogramarea examenului de simulare EN VIII în condițiile în care acesta este boicotat?
 59. Care sunt factorii interni care au determinat puseul inflaționist și dacă mai există măsuri fiscale care pot genera factori potențiatori pentru acest fenomen?
 60. Confirmă luna ianuarie a anului 2018 scăderea numărului de angajați din economie comparativ cu octombrie 2017?
 61. Care este strategia ministerului privind românii din Ucraina cunoscut fiind ca astfel de episoade similare cu cel privind incendierea școlilor cu predare în limba română pot apare și deveni realitate?
 62. Măsuri legislative de modificare ale Codului Fiscal în urma modificării la 18.01.2018 a Directivei privind sistemul comunal TVA
 63. Care este politica ministerului în vederea eliminării discrepanțelor majore privind șomajul între județul Buzău și vestul țării?
 64. Care sunt sumele achitate de administrațiile publice pentru plata artiștilor la evenimente?
 65. Cum este implicată România în soluționare crizei transnistrene?
 66. Ce măsuri a luat ministerul pentru ca secția de circulație Urziceni-Făurei să fie deservită de tren de călători în anul 2018?
 67. Care sunt măsurile luate de minister pentru ca persoanele cu dizabilități să primească aceleași sume pe care le primeau înainte de revoluția fiscală?
 68. Contractele de lucrări finanțate din fondurile publice (nerambursabile și/sau rambursabile)
 69. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023
 70. Care sunt perspectivele României de a îndeplini obligațiile din Directiva 2002/49/CE privind zgomotul?
 71. Care au fost eforturile instituționale pentru a identifica actorii ostili de peste hotare și cum au fost combătute aceste amenințări?
 72. Măsuri preconizate de minister privind orientarea investițiilor străine în județele cu șomaj ridicat
 73. Ce măsuri și politici publice are ministerul legat de dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale elevilor și cum este susținut Programul România Profesională?
 74. În ce măsură se are în vedere retragerea unor manuale editate în anii anteriori care conțin informații depășite?
 75. Care sunt soluțiile pentru cei 100000 de angajați ai societăților aflate în insolvență în contextul aplicării OUG79/2017 și a OUG 82/2017
 76. Ce măsuri legislative imediate are în vedere ministerul pentru stimularea beneficiarilor de ajutor social în vederea găsirii unui loc de muncă?
 77. În ce măsură se impune o clarificare și o modificare a dispozițiilor art.539 alin. 2 din actualul Cod de procedură penală?
 78. În ce măsură ministerul are în vedere măsuri pentru ca persoanele cu dizabilități sau angajații din domeniul IT să primească aceleași sume pe care le primeau înainte de revoluția fiscală?
 79. În ce măsură noile norme preconizate a fi introduse privind transferul obligațiilor de la angajat afectează salariul acestuia din urmă?
 80. Ce măsuri vizează autoritățile române în privința legii privind cotele lingvistice la radio și televiziune în Ucraina?
 81. Care este intervalul de timp până când Serviciul de Ambulanță Județean Buzău va fi dotat cu noile ambulanțe?
 82. Stimularea investițiilor în zonele cu potențial turistic ridicat precum Valea Buzăului sau Valea Slănicului prin viitoarea lege a turismului?
 83. În ce măsură noile norme preconizate a fi introduse privind impozitarea bacșișului nasc obligații pentru consumatori
 84. Măsuri legislative pretabile privind restricționarea vânzării terenurilor agricole în virtutea ghidului publicat în 12.10.2017 de CE
 85. Care sunt perspectivele României de a îndeplini obligațiile din Directiva 2002/49/CE privind zgomotul?
 86. Care sunt perspectivele de adaptare a sistemului fiscal din România la noile măsuri preconizate a fi propuse de Comisia Europeană în materie de colectare a TVA?
 87. Secția de circulație Urziceni-Făurei nu figurează în pachetul minim social asigurat de CFR Călători
 88. Lista entităților SAL din România?
 89. Cum se exercită controlul Ministerului Tineretului și Sportului asupra Federației Române de Pescuit Sportiv
 90. Reducerea cheltuielilor de întreținere a companiei Tarom
 91. Măsuri pentru stoparea fenomenului de cumpărare a terenurilor agricole de către cetățenii străini
 92. Situația manualelor școlare pentru limbi străine pentru clasele V-VIII
 93. Viitoarele salarii ale magistraților care activează la instanțele inferioare
 94. Reintroducerea în circuitul gărilor CFR a gării Pogoanele
 95. Înmânare medalii corect inscripționate – proba Kaiac 4-500 m-Campionatele Mondiale de Kaiac-Canoe pentru juniori și tineret-Bascov 2017
 96. Măsuri preconizate a fi luate pentru modificarea legislației în materia taxelor de timbru și a ajutorului public judiciar

   

DECLARAȚII POLITICE:

 1. Coronavirusul, un flagel care stârnește panica
 2. Criteriul de înscriere la școală trebuie revizuit
 3. Într-o perioadă când justiția suferă, salvarea o reprezintă medierea
 4. Pentru învățământ eficient, este nevoie de cel puțin 6% din PIB
 5. O sărbătoare națională, transformată în manifestare ca pe vremea comunismului
 6. Valoarea amenzilor este mult prea mare pentru pensionarii obișnuiți
 7. Pragul de 1 000 de euro la transferurile de bani, o măsură insuficient gândită care sperie românii
 8. Comisia Iordache, transformată în coada de topor pentru certații cu legea din PSD-ALDE
 9. Neputința și lipsa de viziune a autorităților chinuiesc un oraș, un județ, o regiune istorică, o țară
 10. Pragul de 1 000 de euro pentru remiterea de bani din străinătate, o aberație care poate afecta grav economia României
 11. Deficitul balanței comerciale – problematică majoră pentru România
 12. Legea salarizării sau sarabanda discriminărilor
 13. Criza lemnelor de foc ar putea avea o rezolvare și în județul Buzău
 14. Între șantaj și trădare, cazul votului în Parlamentul României privind Liceul Teologic Romano-Catolic din Târgu-Mureș este un precedent extrem de periculos
 15. Declaraţie politică având ca temă accidentele rutiere provocate de conducătorii auto aflați în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise
 16. Justiția trebuie să aibă independență totală
 17. Trilogia guvernărilor PSD – pericol real în anul Centenarului
 18. Sporurile care pot intra în calculul pensiei – o iluzie pentru bugetari
 19. Politica României privind reciclarea deșeurilor, aproape de faliment
 20. Trei guverne, trei miniștri ai transporturilor și degeaba
 21. Joaca cu legile justiției, motiv de ratare a idealului de a fi pol de putere în Europa cu mai multe viteze
 22. Candidatura României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
 23. 1 Decembrie, ziua tuturor românilor
 24. Dacă modificarea Legii dialogului social este soluția prin care se speră în evitarea consecințelor nefaste ale transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, atunci ne paște un cataclism al pieței forței de muncă”
 25. România, singura țară din UE care lasă contribuțiile sociale exclusiv în sarcina angajaților
 26. Ziua Armatei Române – o zi plină de semnificație
 27. Joaca de-a guvernarea a PSD – pericol real pentru buzunarele românilor
 28. Criza forței de muncă – element de stopare a dezvoltării Româiei
 29. PSD-ALDE au un program secret de guvernare
 30. Sud-estul județului Buzău nu mai are tren de călători
 31. Sistemul actual de prestații sociale este deficitar
 32. Cadrul legislativ privind metodele alternative de rezolvare a disputelor este blocat
 33. Protecția persoanelor cu handicap… încotro?
 34. Avem nevoie de calitate, claritate și predictibilitate în legiferare

 

LUĂRI DE CUVÂNT ÎN PLEN: 297